vapeur2000.gif - 3226 Bytes

poster2000.jpg - 47104 Bytes

To see where Baie de Somme is, click the map.
Klik de kaart aan om te zien waar Baie de Somme ligt.
cfbskaartk.jpg - 3847 Bytes

Introduction

April 15th and 16th 2000 the bi-annual 'Fête de la Vapeur' was held at the Chemin de Fer de la Baie de Somme. The Steam Festival was held at the four main stations of the CFBS. Apart from their own loco's,

they had guests like

The switching was done with the help of some diesel engines.

The only railcar that wasn't powered by steam or diesel, was a horsepowered streetcar.

To give those locos something to do, there were lots of train wagons, both narrow gauge, as well as a line of wagons brought by the Big Ones.

Apart from the trains, there was an international model railroad exhibition, a steam powered sawing engine that could be seen, and some cars from the beginning of the century.

The first day, saturday, was a quiet, but very cold and rainy day, that gave lots of opportunity to make pictures and shoot video. The sunday was a giant show, with crowds, smoke, steam and whistles all around, especially at Noyelles Station. And don't forget the constant switching of overcrowded trains. Not only train fans came to visit, but whole families with grandparents and grandchilderen found their way across the track and ballast. Everybody was there.

When you are back home and begin to check your pictures, there are always pictures you forgot to take. Therefor I've include 5 pictures from the site of the CFBS, one of the station at Noyelles and 4 of some wagons. These pictures are marked with '© CFBS'. The rest of the pictures, and the videos, are mine. The pictures are made with a photocamera or copied from video tape.

Op 15 en 16 april 2000 werd het tweejaarlijkse 'Fête de la Vapeur' bij de Chemin de Fer de la Baie de Somme gehouden. Het stoomfestijn speelde zich af op de vier belangrijkste stations van de CFBS. Behalve hun eigen lokomotieven,

waren er gasten zoals

Bij het rangeren hielpen een paar diesels.

De enige wagon die niet door stoom of diesel werd voordbewogen, was een paardentram.

Om de lokomotieven iets te doen te geven, waren er allerlei treinwagons ingezet, zowel smalspoor als een reeks wagons die door de grote loko's waren meegebracht.

Behalve treinen was er een kleine, internationale modelspoortentoonstelling en waren er een stoom aangedreven zaagmachine en enkele auto's uit het begin van de eeuw te zien.

De eerste dag, zaterdag, was een rustige, maar heel koude en natte dag, waarop volop gelegenheid was om te fotograferen en te filmen. De zondag was één groot festijn, met veel mensen en de hele dag rook, stoom, stoomfluiten en rangeren met overvolle treinen, vooral op het station van Noyelles. Niet alleen treinenliefhebbers waren er te zien, maar complete families met opa, oma en kleinkinderen baanden zich een weg over de spoorrails en de ballast. Iedereen ging mee.

Wanneer je weer thuis bent en de foto's bekijkt, kom je altijd tot de ontdekking dat er verscheidene onderwerpen zijn die je bent vergeten te fotograferen. Daarom heb ik vijf fotos van de site van de CFBS opgenomen, een van het station in Noyelles en 4 van enkele wagons. Deze foto's zijn gemarkeerd met '© CFBS'. Verder zijn alle foto's en video's van mijzelf. De foto's zijn gemaakt met een fotocamera of gekopieerd van de videoband.

Click the pictures to enlarge them.
Choose Back in your browser to return.


Klik de foto's aan om ze te bekijken.

Kies Back, Terug of Vorige in je browser om terug te gaan.

The camera symbol indicates that you can download a small video. If the symbol it located next to a picture, then the picture also gives you an impression of the contents of the video.

Have fun!
filmcam.gif - 173 Bytes

Een camerasymbool geeft aan dat je een filmfragment kunt bekijken. Als het symbool naast een foto staat, geeft die foto ook een indruk van de inhoud van het fragment.

Veel plezier!

treintje.gif

The Main Stations of the Chemin de Fer de la Baie de Somme
De belangrijkste stations van de Chemin de Fer de la Baie de Somme
StValeryk.jpg - 3606 Bytes
St-Valery
sur-Somme
Ville

StVal_port_2k.jpg - 2915 Bytes
St-Valery
sur-Somme
Port
StVal_port_1k.jpg - 3490 Bytes
StVal_canalk.jpg - 3889 Bytes
St-Valery
sur-Somme
Canal
StValery_loods4k.jpg - 4374 Bytes StValery_loodsk.jpg - 1981 Bytes StValery_loods2k.jpg - 2211 Bytes StValery_loods3k.jpg - 3700 Bytes
LeCrotoyk.jpg - 3164 Bytes
Le Crotoy
LeCrotoy_loodsk.jpg - 1975 Bytes
Cayeuxk.jpg - 3705 Bytes
Cayeux
sur-Mer

Noyelles_cfbs2k.jpg - 2924 Bytes
Noyelles
sur-Mer
filmcam.gif - 172 Bytes
21.4 sec
892 KB
Noyellesk.jpg - 3642 Bytes treinenk.jpg - 3467 Bytes

Haine St Pierre 1-3-0 (2-6-0 US) No 15
Noyon_1k.jpg - 3801 Bytes Noyon_2k.jpg - 2559 Bytes
Noyon_4k.jpg - 2943 Bytes Noyon_3k.jpg - 2673 Bytes
filmcam.gif - 173 Bytes
24.8 sec
1033 KB
filmcam.gif - 173 Bytes
20.5 sec
856 KB

Corpet Louvet 1-3-0 (2-6-0 US) 'Aisne' No 1
Aisne_1k.jpg - 3979 Bytes Aisne_2k.jpg - 2868 Bytes Aisne_3k.jpg - 3894 Bytes Aisne_4k.jpg - 3974 Bytes
filmcam.gif - 173 Bytes
22.5 sec
938 KB
filmcam.gif - 173 Bytes
12 sec
500 KB
filmcam.gif - 173 Bytes
14.8 sec
618 KB

Corpet Louvet 0-3-0 (0-6-0 US) 'La Bretagne' No 36
(Côtes du Nord)
LaBretagne_1k.jpg - 3957 Bytes
filmcam.gif - 173 Bytes
15.1 sec
631 KB
filmcam.gif - 173 Bytes
10.9 sec
454 KB
filmcam.gif - 173 Bytes
12.2 sec
511 KB

Buffaud-Robatel 0-3-1 (0-6-2 US) No 3714
Beton_1k.jpg - 3708 Bytes Beton_3k.jpg - 2745 Bytes Beton_2k.jpg - 1646 Bytes Beton_4k.jpg - 2108 Bytes
filmcam.gif - 173 Bytes
14.5 sec
606 KB
filmcam.gif - 173 Bytes
20.3 sec
845 KB
filmcam.gif - 173 Bytes
35.9 sec
1496 KB

Corpet Louvet 0-2-0 (2-4-0 US) No 25
Corpet020_1k.jpg - 3832 Bytes filmcam.gif - 173 Bytes
28.5 sec
1185 KB
Corpet020_2k.jpg - 3029 Bytes

Marc Seguin (1828) replica
Marc_Seguin_1828k.jpg - 3919 Bytes filmcam.gif - 173 Bytes
12 sec
502 KB

Pacific 231 G 559
140 C 231 + 140 C 314
Pacifick.jpg - 3317 Bytes
Pacific
bigonesk.jpg - 3565 Bytes
filmcam.gif - 173 Bytes
26.8 sec
1117 KB
140C314k.jpg - 3782 Bytes
140 C
filmcam.gif - 173 Bytes
16.8 sec
702 KB
To see more pictures of Noyelles, visit this site of AJECTA.
To see pictures of the voyage to Noyelles, visit this site of AJECTA.
Als je meer foto's van Noyelles wilt zien, kijk dan eens op deze site van AJECTA.
Voor foto's van de reis naar Noyelles toe, kun je terecht op deze site van AJECTA.

Diesel 0-3-0 (0-6-0 US) No 351, 352
dieselk.jpg - 3577 Bytes
filmcam.gif - 173 Bytes
13.7 sec
572 KB
filmcam.gif - 173 Bytes
17.1 sec
713 KB

Diesel 0-3-0 (0-6-0 US) No BA12

Draisines
draisine_1k.jpg - 4013 Bytes filmcam.gif - 173 Bytes
10.3 sec
432 KB
draisine_2k.jpg - 3986 Bytes filmcam.gif - 173 Bytes
17.1 sec
713 KB
filmcam.gif - 173 Bytes
15.7 sec
654 KB

Wagons
wagons1k.jpg - 3284 Bytes
wagons2k.jpg - 2994 Bytes
wagons3k.jpg - 3938 Bytes
wagons4k.jpg - 4263 Bytes
wagons9cfbsk.jpg - 2745 Bytes
wagons5cfbsk.jpg - 3210 Bytes
wagons10k.jpg - 3627 Bytes
wagons6cfbsk.jpg - 3158 Bytes
wagons7k.jpg - 3451 Bytes
wagons8k.jpg - 3449 Bytes

Models
modelMichelinek.jpg - 3793 Bytes
modelhavenk.jpg - 4134 Bytes

Horse Traction
paardentramk.jpg - 3544 Bytes

Steam engine
stoommachinek.jpg - 3418 Bytes

Some cars
auto1k.jpg - 3537 Bytes
auto2k.jpg - 3183 Bytes

c_altek2000.gif - 205 Bytes