monorail.gif - 440 BytesClick the pictures to enlarge. Choose Back in your browser to return. Klik de foto's aan om ze te bekijken. Kies Back, Terug of Vorige in je browser om terug te gaan.


monorail_brennank.jpg - 2388 Bytes
Brennan's Monorail (1907), equipped with two gyroscopes to keep its balance/
Brennans Monorail (1907), uitgevoerd met twee gyroscopen om in balans te blijvenMade by Orenstein & Koppel in 1909 in Berlin
Pictures taken from/Foto's afkomstig van
The Patiala Stat Monorail Tramway - India


Picture taken from/Foto afkomstig van
Monorails in History


Pictures taken from/Foto's afkomstig van
Les petits trains de jadis: Sud-Est, Henri Domengie.
- Feurs-Panissières -

More data on the Feurs-Panissières:
- They had two 9.5 tons locos, named "Feurs" and "Panissières" (original n'est-ce pas?) that were built by Biétrix, an obscure company in Saint-Etienne.
- Rolling stock: two 1st-2nd class combines, three 3rd class coaches, three baggage vans. Note the wire mesh protecting the upper deck, visible on one only of the pictures. There were also 14 freight cars of various types.
- There were no turnouts or switches, only a limited number of curved turntables to do all the switching. The track was very light and would sometimes collapse. The locos often failed to climb the 2.5% grades with curves as tight as 25m radius.

Meer gegevens over de Feurs-Panissières:
- De lijn beschikte over twee lokomotieven van 9,5 ton, de "Feurs" en de "Panissières" (origineel, n'est-ce-pas?) die zijn gebouwd door Biétrix, een kleine fabriek in Saint-Etienne.
- Rollend materieel: twee gecombineerde eerste/tweede-klaswagons, drie derde-klaswagons, drie bagagewagons. Let op het gaas dat het bovenste niveau moet beschermen. Op een van de foto's is het te zien. Er reden ook 14 goederenwagons, van allerlei verschillende typen.
- Er waren geen wissels, alleen een paar gebogen draaischijven, waarmee materieel werd omgezet. De rails was heel licht en begaf het soms. Vaak lukte het de lokomotiefjes niet de hellingen van 2,5% te nemen, met scherpe bochten met soms een radius van slechts 25 meter.